"ô kính chắn gió được sưởi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "ô kính chắn gió được sưởi" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô kính chắn gió được sưởi từ tiếng anh đó là: heated windscreen pane
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login