"ở không" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ở không" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ở không từ tiếng anh đó là: cũng nói ở dưng Be idke
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login