"ổ gà (đường sá)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ổ gà (đường sá)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ổ gà (đường sá) từ đó là: crater
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login