"ổ đĩa bộ nhớ quang" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ổ đĩa bộ nhớ quang" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ổ đĩa bộ nhớ quang từ đó là: OMDD (optical memory disk drive)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login