"ô cửa mắt cáo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "ô cửa mắt cáo" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô cửa mắt cáo đó là: burl"s eye
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login