"ô cửa có vòm" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ô cửa có vòm" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô cửa có vòm từ đó là: archway
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login