"ổ có vòm phía trên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ổ có vòm phía trên" tiếng anh nói như thế nào? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ổ có vòm phía trên đó là: upper arch bearing
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login