"bi đỡ (trong công tơ)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "bi đỡ (trong công tơ)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bi đỡ (trong công tơ) đó là: bearing ball
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login