"ở (nhà) thuê" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "ở (nhà) thuê" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ở (nhà) thuê dịch là: tenant
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login