"nút, một chỗ phồng nhỏ hay một nốt ở mô" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "nút, một chỗ phồng nhỏ hay một nốt ở mô" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nút, một chỗ phồng nhỏ hay một nốt ở mô từ tiếng anh đó là: node
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login