"nút nhấn đổi chữ hoa trên máy chữ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "nút nhấn đổi chữ hoa trên máy chữ" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nút nhấn đổi chữ hoa trên máy chữ dịch là: shift key
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login