"nút lập bảng (trên máy chữ, máy vi tính)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "nút lập bảng (trên máy chữ, máy vi tính)" tiếng anh nghĩa là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nút lập bảng (trên máy chữ, máy vi tính) là: tabulator
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login