"nút ghép nối các thanh giàn giáo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "nút ghép nối các thanh giàn giáo" dịch thế nào sang tiếng anh? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nút ghép nối các thanh giàn giáo dịch là: junction of scaffold members
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.