"bị chôn vùi" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "bị chôn vùi" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bị chôn vùi đó là: buried
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login