"nút đi lên trái đất" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "nút đi lên trái đất" tiếng anh nghĩa là gì? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nút đi lên trái đất đó là: terrestrial ascending node-TAN
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login