"nước uống có rượu và nước quả" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "nước uống có rượu và nước quả" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước uống có rượu và nước quả từ tiếng anh đó là: shrub
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login