"nước thành viên" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "nước thành viên" tiếng anh nói như thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước thành viên từ đó là: member
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login