"nước Ru-ăn-đa" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "nước Ru-ăn-đa" tiếng anh nói như thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước Ru-ăn-đa từ tiếng anh đó là: Rwandan
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login