"nước rơi khí quyển" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "nước rơi khí quyển" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước rơi khí quyển dịch là: atmospheric precipitation
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login