"nước rác thô" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "nước rác thô" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước rác thô dịch là: raw sludge
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login