"nước phụ thêm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "nước phụ thêm" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước phụ thêm dịch sang tiếng anh là: makeup water
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login