"bí beng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "bí beng" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bí beng từ đó là: Topsy-turvy
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login