"nước nhập siêu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "nước nhập siêu" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước nhập siêu tiếng anh đó là: deficit country
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login