"nước muối đã được làm sạch" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "nước muối đã được làm sạch" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước muối đã được làm sạch dịch là: refrigerated cooling
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login