"nước ép bão hòa lần thứ nhất" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "nước ép bão hòa lần thứ nhất" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước ép bão hòa lần thứ nhất đó là: first carbonation juice
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login