"nước đục thả câu" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "nước đục thả câu" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước đục thả câu đó là: to fish in troubled waters
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login