"nước đóng băng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "nước đóng băng" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước đóng băng từ tiếng anh đó là: iced water
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.