"nước đệm (ở giữa hai nước lớn đối địch)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "nước đệm (ở giữa hai nước lớn đối địch)" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước đệm (ở giữa hai nước lớn đối địch) từ tiếng anh đó là: buffer state
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login