"nước cao lúc thủy triều lên" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "nước cao lúc thủy triều lên" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước cao lúc thủy triều lên từ tiếng anh đó là: high tide high water
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login