"nước ăn uống được" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "nước ăn uống được" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước ăn uống được từ đó là: potable water
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login