"nước (đã) khử ion" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "nước (đã) khử ion" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nước (đã) khử ion tiếng anh đó là: de-ionized water
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login