"núm điều chỉnh vặn tay" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "núm điều chỉnh vặn tay" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Núm điều chỉnh vặn tay tiếng anh đó là: thumb wheel
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login