"núm để bơm mỡ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "núm để bơm mỡ" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Núm để bơm mỡ từ đó là: grease nipple or grease ritting
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login