"nửa tối nửa sáng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "nửa tối nửa sáng" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nửa tối nửa sáng từ đó là: semi-darkness
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login