"nửa nhóm sai phân" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "nửa nhóm sai phân" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nửa nhóm sai phân từ đó là: difference semi-group
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login