"bèo Tây" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "bèo Tây" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bèo Tây là: như bèo Nhật Bản
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.