"nửa mùa" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "nửa mùa" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nửa mùa từ đó là: A half-baked
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.