"bentonit (một loại đất sét trắng dùng làm chất lọc trong)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "bentonit (một loại đất sét trắng dùng làm chất lọc trong)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bentonit (một loại đất sét trắng dùng làm chất lọc trong) đó là: bentonite
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login