"những khó khăn khởi đầu (trong giai đoạn thành lập công ty)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "những khó khăn khởi đầu (trong giai đoạn thành lập công ty)" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Những khó khăn khởi đầu (trong giai đoạn thành lập công ty) tiếng anh là: teething troubles
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.