"bệnh tâm thần nhiễm thủy ngân" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "bệnh tâm thần nhiễm thủy ngân" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh tâm thần nhiễm thủy ngân tiếng anh là: hydrargyromania
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login