"nhu yếu phẩm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "nhu yếu phẩm" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nhu yếu phẩm từ đó là: Necessities, necessaries
Answered 4 years ago
Rossy

Nhu Yếu Phẩm:Necessities, necessaries
Answered 2 years ago
VPP Thảo Linh