"bệnh say máy bay, bệnh khí áp" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "bệnh say máy bay, bệnh khí áp" dịch sang tiếng anh thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh say máy bay, bệnh khí áp từ tiếng anh đó là: sickness
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login