"bệnh run (bệnh bao gồm sự thoái hóa tiến triển các tế bào thần kinh của hệ thần kinh trung ương)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bệnh run (bệnh bao gồm sự thoái hóa tiến triển các tế bào thần kinh của hệ thần kinh trung ương)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh run (bệnh bao gồm sự thoái hóa tiến triển các tế bào thần kinh của hệ thần kinh trung ương) là: kuru
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login