"bệnh không do vi khuẩn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "bệnh không do vi khuẩn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh không do vi khuẩn từ tiếng anh đó là: nonbacterial disease
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login