"bệnh khô hạn (kết mạc da và niêm mạc khô bất thường)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "bệnh khô hạn (kết mạc da và niêm mạc khô bất thường)" tiếng anh là gì? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh khô hạn (kết mạc da và niêm mạc khô bất thường) từ đó là: xerosis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login