"bệnh hồng (viêm da thần kinh bì)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bệnh hồng (viêm da thần kinh bì)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh hồng (viêm da thần kinh bì) từ đó là: pink disease
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login