"bệnh đậu mùa" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "bệnh đậu mùa" dịch sang tiếng anh thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh đậu mùa đó là: smallpox
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login