"nhân khẩu thường trú" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "nhân khẩu thường trú" tiếng anh là từ gì? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Nhân khẩu thường trú từ đó là: de jure population
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.