"bệnh đa u tuyến, đa nhú tuyến" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "bệnh đa u tuyến, đa nhú tuyến" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh đa u tuyến, đa nhú tuyến từ đó là: adenomatosis
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.