"""bệnh bụi đá"" tiếng anh là gì?"

Cho em hỏi chút "bệnh bụi đá" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bệnh bụi đá tiếng anh đó là: schistosis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login